Oświadczenie odnośnie wykorzystania gazu do celów prowadzenia działalności gospodarczej w mieszkaniu