Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piaski” w Białymstoku uprzejmie informuje, iż w dniach:
27.09 – 01.10.2021 r.
PRZEPROWADZONY ZOSTANIE KONTROLNY ODCZYT WSKAZAŃ WODOMIERZY W MIESZKANIACH OPOMIAROWANYCH WRAZ Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI.

Szanowni Państwo

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piaski” w Białymstoku  uprzejmie informuje, iż  w dniach:
27.09  –  01.10.2021 r.
PRZEPROWADZONY  ZOSTANIE  KONTROLNY ODCZYT  WSKAZAŃ  WODOMIERZY W MIESZKANIACH OPOMIAROWANYCH  WRAZ  Z OCENĄ  STANU TECHNICZNEGO  INSTALACJI.
W ZWIĄZKU Z  POWYŻSZYM PROSIMY O UDOSTĘPNIENIE  MIESZKAŃ  OSOBOM UPOWAŻNIONYM PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ ORAZ ZROBIENIE DOSTĘPU DO URZĄDZEŃ POMIAROWYCH.
W przypadku nieobecności mieszkańca w w/w dniach prosimy o umówienie się telefoniczne:
85-7441140,    85-7441233,    531030666
do dnia 24-09-2021 r.  na dokonanie odczytu w innym terminie.

W trosce o Państwa zdrowie, informujemy, iż wszelkie czynności będą podejmowane z zachowaniem środków ostrożności, mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2. Prosimy, aby w obecności kontrolera stosować środki ochrony indywidualnej (zasłanianie ust i nosa oraz zachowania odpowiedniej odległości). Osoby będące na kwarantannie bądź w izolacji, czy mające objawy choroby powinny poinformować o zaistniałej sytuacji.               

                                 

Więcej…

Więcej…

Więcej…

Więcej…

Więcej…