Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

I. Historia budowy osiedla

Historia osiedla, na którym obecnie działa Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIASKI” sięga dnia 24 listopada 1964 roku. Wtedy to Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa uzyskała od Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Białymstoku decyzję o lokalizacji szczegółowej i zgodę na budowę osiedla mieszkaniowego, zwanego wtedy „Centrum II”, na terenie położonym w Białymstoku między ulicami: M. Skłodowskiej – Curie, projektowaną Podedwornego (obecnie Waszyngtona), projektowaną Mazowiecką i Dzierżyńskiego (obecnie Legionową). W miesiącu styczniu 1971 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku zatwierdziło ogólny plan realizacyjny zagospodarowania terenu inwestycji nowego osiedla mieszkaniowego w Białymstoku, a w dniu 30 lipca 1971 r. Dyrektor Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego Oddział w Białymstoku, pan Wiktor Cyuńczyk zatwierdził założenia techniczno-ekonomiczne osiedla, w części pierwszego zadania inwestycyjnego obejmującego budynki zadania nr 1, 2, 3 i 4 (obecnie nr 12, 14, 14A i 14B przy ul. Waszyngtona).
Projekt planu ogólnego zagospodarowania terenu inwestycji na etapie założeń techniczno-ekonomicznych opracował Zakład Projektowania „Inwestprojekt” w Białymstoku. Głównym projektantem była pani mgr inż. arch. Danuta Łukaszewicz. Dokumentację projektową na wszystkie budynki przygotował również białostocki „Inwestprojekt”. Wszystkie budynki mieszkalne oddane do eksploatacji w latach 1974-1981 są budowlami 12-kodygnacyjnymi, wykonanymi w technologii tzw. „wielkiej płyty”. W stosunku do niskiej zabudowy na innych osiedlach, rodzi to dodatkowe koszty i problemy eksploatacyjne związane m.in z koniecznością podwyższania ciśnienia wody (hydrofornie), utrzymaniem sprawności 75 dźwigów (wind), koniecznością całonocnego oświetlania klatek schodowych, wyższymi kosztami dociepleń i modernizacji itd.

Budynki oddawano w następującym porządku chronologicznym:

1 budynek nr 14 przy ul. Waszyngtona, system OWT – 67 22.07.1974 r.
2 budynek nr 14 A przy ul. Waszyngtona, system OWT – 67 30.12.1974 r.
3 budynek nr 12 przy ul. Waszyngtona, system OWT – 67 22.05.1975 r.
4 budynek nr 14B przy ul. Waszyngtona, system OWT – 67 27.09.1976 r.
5 budynek nr 24 przy ul. Waszyngtona, system OWT – 67 30.07.1977 r.
6 budynek nr 22 przy ul. Waszyngtona, system OWT – 67 25.11.1977 r.
7 budynek nr 22A przy ul. Waszyngtona, system OWT – 67 01.04.1978 r.
8 budynek nr 18 przy ul. Waszyngtona, system OWT – 67 01.07.1978 r.
9 budynek nr 15  przy ul. Legionowa, system OWT – 75 30.06.1983 r.
10 budynek nr 13 przy ul.  Legionowa, system OWT – 75 31.03.1984 r.
11 budynek nr 11 przy ul.  Legionowa, system OWT – 75 31.01.1985 r.
12 budynek nr   9 przy ul.  Legionowa, system OWT – 75 19.12.1986 r.
13 Pawilon OPAŁEK 12.11.1981 r.
14 Pawilon PANORAMA 1991 r.
15 budynek nr 12 przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 1999 r.

II. Chronologia powstania Spółdzielni Mieszkaniowej „PIASKI”

  • 29 maja 1990 r. Rada Osiedla „PIASKI” podjęła decyzję o wystąpieniu osiedla z BSM
  • 5 czerwca 1990 r. Rada Osiedla skierowała do Zebrania Przedstawicieli Członków BSM wniosek w sprawie wystąpienia osiedla „PIASKI” z BSM
  • 28 czerwca 1990 r. Zebranie Przedstawicieli BSM podjęło uchwałę o podziale BSM i wydzieleniu osiedla „PIASKI”
  • 29 lipca 1990 r. odbyło się I Zebranie Przedstawicieli Członków S.M. „PIASKI”, na którym m.in. Wybrano Radę Nadzorczą i uchwalono Statut Spółdzielni
  • 22 października 1990 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej S.M. „PIASKI”
  • 3 grudnia 1990 r. odbyło się drugie posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym m.in. wybrano pierwszy trzyosobowy Zarząd Spółdzielni w składzie: – Aleksander Kondrusik – prezes – Henryk Rogowski – zastępca prezesa – Eugeniusz Rynkiewicz – członek Zarządu
  • 1 stycznia 1991 r. Spółdzielnia oficjalnie rozpoczęła działalność pod nazwą Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIASKI” w Białymstoku.

III O osiedlu. Fakty, ludzie, zdarzenia.

Osiedle „PIASKI”, to miejsce zamieszkania wielu obywateli naszego miasta. Wśród prawie pięciotycięcznej rzeszy mieszkańców są lub były powszechnie znane osobistości, a wśród nich: wojewodowie, prezydenci, posłowie, sędziowie, aktorzy, naukowcy, lekarze, dziennikarze, nauczyciele, a także wielu, wielu innych. Obecnie struktura mieszkańców zmienia się, gdyż co zaradniejsi uciekają do własnych domów na obrzeżach miasta. Na naszym osiedlu zamieszkuje coraz więcej emerytów i studentów, co jest zrozumiałe ze względu na położenie w ścisłym centrum miasta, gdzie jest blisko do szkół, lekarza, środków komunikacji miejskiej, placówek handlowych.
Swego czasu redaktor Eugeniusz Hryniewicki, w pierwszym biuletynie osiedla z 1990 r., pisał:
„Chciałbym, aby dzisiejsi mieszkańcy „PIASKÓW” podlewając kwiatki na miniaturowych balkonikach betonowych wieżowców, uświadomili sobie, że tu gdzie dziś ich osiedle, pełne znaków „droga wewnętrzna”, było wiele ulic, przy których w setkach domów różnego kalibru, mieszkali ludzie różnych narodowości, wyznań i profesji.”
Ulice, o których pisze dziennikarz, to nieistniejące już ul. Śledziowa, Sportowa, Olszowa, Plutonowa, Gwardii Ludowej, Skórzana, Garbarska, Targowa, Rybny Rynek, Sucha.
Biuletyn „Jednodniówka Rady Osiedla PIASKI” z 22 czerwca 1990 r. zawiera, wiele kwestii dotyczących uchwalenia Statutu, wyboru organów samorządowych, struktury organizacyjnej, niesprawności domofonów, niszczenia zieleni, zagospodarowania terenu po budowie osiedla, zakłócania spokoju mieszkańców wieczorem i w nocy, niszczenia klatek schodowych, niegospodarności na osiedlu.
Osąd nad tym, co się zmieniło przez 20 lat należy do członków naszej Spółdzielni. Wspomnieć wypada, że w okresie dotychczasowej działalności zasoby Spółdzielni powiększyły się o:
budynek mieszkalny przy ul. M. Skłodowsiej – Curie 12
segment „A” pawilonu „Panorama”
budynek administracyjno-usługowy (administracja spółdzielni i przychodnia „Konsylium”)
budynek poczty,
trzy parkingi strzeżone.
W tym czasie docieplono część budynków, zmodernizowano węzły cieplne i hydrofornie, przebudowano zewnętrzne sieci grzewcze, zmodernizowano drogi i chodniki osiedlowe, oświetlono teren osiedla, przebudowano system osiedlowej sieci TV i internetowej, wyremontowano generalnie wszystkie klatki schodowe, rozpoczęto modernizację wind (wyremontowano dotychczas 45 wind, na ogólną ich ilość – 75), zmodernizowano system informatyczny i księgowy w biurze spółdzielni, zmodernizowano tereny zabaw dla dzieci, dokonano wielu nasadzeń zieleni. Wykonano osiedlowy monitoring (16 kamer), buduje się nowe miejsca parkingowe. Nie planuje się budowy nowych budynków mieszkalnych ze względu na brak terenów pod zabudowę.

III. Zmiany strukturalne.

W roku 2002 ze struktur naszej Spółdzielni wyodrębniła się na bazie pawilonu handlowo-usługowego „Panorama” oddzielna nowa wspólnota.
Istotne zmiany w strukturze Spółdzielni wprowadzone zostały w związku z realizacją przepisów Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. Ustawa ta wprowadziła obowiązek ustanawiania na żądanie członków Spółdzielni prawa odrębnej własności lokalu.
Stosownie do przepisów ustawy, zarząd Spółdzielni podjął w dniu 10 maja 2007 r., uchwały:
uchwała nr 1/11/2007, w której określono przedmiot odrębnej własności lokali oraz wielkość udziałów w nieruchomości wspólnej, położonych w budynku mieszkalnym nr 12 przy ul. M. Skłodowskiej – Curie, usytuowanym na działce gruntu o numerze geodezyjnym 2246/6 i powierzchni 0,2325 ha.
uchwała nr 2/11/2007, w której określono przedmiot odrębnej własności lokali oraz wielkość udziałów w nieruchomości wspólnej, położonych w budynkach mieszkalnych nr 12, 14, 14A i 14B przy ul. Waszyngtona, usytuowanych na działce gruntu o numerze geodezyjnym 2242/10 i powierzchni 2,4475 ha.
uchwała nr 3/11/2007, w której określono przedmiot odrębnej własności lokali oraz wielkość udziałów w nieruchomości wspólnej, położonych w budynkach mieszkalnych nr 18, 22, 22A i 24 przy ul. Waszyngtona, usytuowanych na działce gruntu o numerze geodezyjnym 2242/7 i powierzchni 3,2246 ha.
uchwała nr 4/11/2007, w której określono przedmiot odrębnej własności lokali oraz wielkość udziałów w nieruchomości wspólnej, położonych w budynkach mieszkalnych nr 9, 11, 13 i 15 przy ul. Legionowej, usytuowanych na działce gruntu o numerze geodezyjnym 2270 i powierzchni 2,6282 ha
Pozostałe nieruchomości budynki i grunty stanowią własność Spółdzielni.
Według stanu na 31 grudnia 2015 r. odrębną własność została ustanowiona dla 804 lokali, co stanowi 40 % lokali mieszkalnych i użytkowych w Spółdzielni.

IV. Prezesi Spółdzielni:

Aleksander Kondrusik 01.1991 r. – 06.1991 r.
Henryk Rogowski 06.1991 r. – 04.2001 r.
Bogdan Ptaszyński 07.2001 r. – 03.2008 r.
Romuald Aleturowicz 04.2008 r. – 09.2009 r.
Paweł Mytnik 1.12.2009 r. – 30.06.2023 r.
Piotr Chróścik – z
godnie z uchwałą Rady Nadzorczej Nr 25 z dnia 22.08.2023 r. oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu SM „Piaski” w Białymstoku od 1.09.2023 r.

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.