Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

                                                                                                                                                Białystok 16.08.2022

INFORMACJA O PRZETARGACH NA PRZEGLĄDY TECHNICZNE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej PIASKI w Białymstoku zaprasza podmioty wykonujące usługi w zakresie przeglądów technicznych budynków i instalacji do złożenia ofert.

Informujemy, że planujemy przeprowadzenie przeglądów technicznych w zasobach Spółdzielni w bieżącym roku.

Przeglądy obejmą :

  1. Kontrolę stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej całych obiektów (przeprowadzanych co 5 lat z art. 62ust. 1 pkt. 2 ustawy- Prawo budowlane) połączoną z kontrolą stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu i instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
    (przeprowadzanych raz w roku z art. 62ust. 1 pkt. 1 ustawy- Prawo budowlane).

Powyższe kontrole nie obejmują przeglądów instalacji gazowych i wentylacyjnych.

  1. Kontrolę instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

 

Wybór oferentów zostanie dokonany w ramach przetargu.

Chętni do wzięcia udziału w przetargach otrzymają specyfikacje o warunkach przetargu.

Prosimy o zgłoszenia na adresy e-mail : sekretariat@smpiaski.pl lub  techniczny@smpiaski.pl lub złożenie pisemnej ofert w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej PIASKI w Białymstoku u. Legionowa 9A.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 85 7 441 140 w. 135.

Specyfikacje można otrzymać od dnia 17.08.2022 r. w pok. nr 7.

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
(do postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych)

______________________________________________________________________________________________________________________________

Spółdzielnia Mieszkaniowa PIASKI z siedzibą w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na  dobudowę dźwigu zewnętrznego w budynku pawilonu handlowo-usługowego OPAŁEK przy ulicy M.Curie- Skłodowskiej 14A w Białymstoku.

Wstępne informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej PIASKI lub za pośrednictwem poczty e-mailowej.

Osoby do kontaktu: Wojciech Sykała, Krzysztofa Grycuk -Dział Techniczny,
e-mail: techniczny@smpiaski.pl ;   sekretariat@smpiaski.pl

tel. (85) 744 11 40

Pliki do pobrania

SIWZ- Dźwig SIWZ- Dźwig

Załącznik nr 1 Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 Załącznik nr 3

______________________________________________________________________________________________________________________________

Spółdzielnia Mieszkaniowa PIASKI z siedzibą w Białymstoku, ul. Legionowa tel. (85)7-441-140,  e-mail :sekretariat@smpiaski.pl ogłasza przetarg nieograniczony na  wymianę poszycia dachu w budynku administracyjnym przy ul. Legionowej 9A:

Miejsce wykonania  – Legionowa 9A 15-281 Białystok
Wadium – 1 500,00 zł.
Termin realizacji:  – do 31.08.2022 roku

Wszelkie dane niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty będą wynikać z „Materiałów przetargowych”, do pobrania na stronie internetowej www.smpiaski.pl https://smpiaski.pl/przetargi-i-zamowienia/.

Termin składania ofert upływa dnia 14.06.2022 r. o godz. 1500
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2022 r. o godz. 1200
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w „Materiałach przetargowych”.

 

Pliki do pobrania

SIWZ – wymiana poszycia dachu SIWZ – wymiana poszycia dachu

Załącznik nr 1 Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 Załącznik nr 2

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.