Informacja w związku z obowiązywaniem RODO

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

23.05.2018 r.

INFORMACJA

W związku z obowiązywaniem RODO

Klauzula informacyjna dla lokatorów (członków Spółdzielni i ich rodzin, osób niebędących członkami Spółdzielni i ich rodzin, a posiadających w jej zasobach prawo odrębnej własności lokali,
spółdzielcze własnościowe prawo do lokali, najem; zamieszkujących w zasobach Spółdzielni bez tytułu prawnego.)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dn. 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIASKI” w Białymstoku z siedzibą przy ul. Legionowej 9A, 15-281 Białystok; KRS: 0000127262, NIP: 542-020-06-42, REGON: 002347972;

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w SM „PIASKI” w Białymstoku jest Wiesław Łojewski e-mail: mieszkaniowy@smpiaski.pl; tel. 857441233 wew. 149

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zadań, obowiązków
i uprawnień określonych w Statucie i Regulaminach Spółdzielni, oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a związanych z prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami.

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów, którzy wskażą podstawę prawną
i interes prawny oraz podmiotów świadczących na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań Administratora wynikający z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy prawo spółdzielcze i innych ustaw;

6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym;

9. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania danych osobowych, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych i statutowych.

Niniejszy dokument przedstawiony jest jedynie w celach informacyjnych, nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie lub kontakt.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.